ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ελλάδα και Ιταλία

Στην Ελλάδα, το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα και τη διαπερατότητα των οικοτόπων κατά περίπου 650 km2 αυξάνοντας τις ευκαιρίες διασποράς σε δύο σημαντικούς διαδρόμους για την αρκούδα. Τα προτεινόμενα μέτρα θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης για τις αρκούδες, θα βελτιώσουν τις συνθήκες συνύπαρξης μεταξύ των αρκούδων και των ντόπιων πληθυσμών & κοινοτήτων, ενισχύοντας με τη σειρά τους τις πιθανότητες μακροπρόθεσμης επιβίωσης των καφέ αρκούδων.

Στην Ιταλία, η περιοχή του έργου εκτείνεται σε 2.400 km2, βελτιώνοντας τις συνθήκες για τις αρκούδες σε τέσσερις κρίσιμους διαδρόμους διασποράς αρκούδων, που καλύπτουν 1.100 km2 και συνδέουν προστατευόμενες περιοχές με περισσότερο από 1.300 km2 οικοτόπων, που θεωρούνται κατάλληλοι για την επέκταση της αρκούδας αλλά επί του παρόντος ελάχιστα κατειλημμένοι λόγω κακών συνθηκών στους διαδρόμους σύνδεσης. Μαζί, θα επιτρέψουν μια σημαντική επέκταση των καφέ αρκούδων των Απεννίνων και θα καλλιεργήσουν την κουλτούρα συνύπαρξης του είδους με τις τοπικές κοινότητες.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει 22 τοποθεσίες Natura 2000 στα Κεντρικά Απέννινα και άλλες 6 στην Ελλάδα. Ως είδος ομπρέλα, η διατήρηση της αρκούδας βελτιώνει επίσης τις συνθήκες οικοτόπων για πολλά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που θα ωφεληθούν επίσης από τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που εφαρμόζονται στις τοποθεσίες Natura 2000, όπως για παράδειγμα, ο λύκος (Canis lupus), η αγριόγατα (Felis silvestris) και ο γύπας (Gyps fulvus).

 

Χάρτης περιοχών LIFE Bear-Smart Corridors σε Ελλάδα και Ιταλία.

 

Ταξίδι στους οικολογικούς διαδρόμους Ελλάδας και Ιταλίας

Περιηγηθείτε εικονικά σε κάθε περιοχή, για να δείτε τις βασικές τοποθεσίες όπου θα αναπτύξουμε τις δράσεις  του “LIFE Bear-Smart Corridors”.

Φωτογραφίες, βίντεο και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το πεδίο θα προστεθούν εν καιρώ για να προωθηθούν οι κοινές πρωτοβουλίες με τους κατοίκους και να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κουλτούρα συνύπαρξης ανθρώπου-άγριας ζωής.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στην Ιταλία, η περιοχή το έργου LIFE Bear-Smart Corridors (Διάδρομοι «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα) εκτείνεται πάνω από τα Κεντρικά Απέννινα, μια τεράστια οροσειρά που έχει ποικίλο τοπίο από κορυφές άνω των 3000 μέτρων έως βαθιά φαράγγια, αλπικά λιβάδια και βοσκοτόπια και μερικά από τα πιο αρχαία δάση οξιάς της Ευρώπης. Η καφέ Μαρσικανική αρκούδα, ο λύκος των Απεννίνων, το κόκκινο ελάφι, ο χρυσαετός, ο γύπας βρίσκονται εδώ μαζί με χιλιάδες άλλα σπάνια ή ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας.

Μέσα στην περιοχή του έργου, έκτασης 2.400 km2 , επιδιώκεται να βελτιωθούν οι συνθήκες για το ενδημικό και απειλούμενο υποείδος της καφέ Μαρσικανικήςαρκούδας σε τέσσερις κρίσιμους οικολογικούς διαδρόμους, που ορίζονται επίσης ως «διάδρομοι συνύπαρξης» και καλύπτουν 1.100 km2. Αυτοί οι διάδρομοι συνδέουν τις κύριες προστατευόμενες περιοχές της περιοχής, όπως το Εθνικό Πάρκο Abruzzo, Lazio και Molise, το Εθνικό Πάρκο Maiella και το Περιφερειακό Πάρκο Sirente Velino. Εμείς εστιάζουμε στη σύνδεση μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και της άγριας φύσης ως μέσο για την επέκταση του πληθυσμού της αρκούδας διατηρώντας παράλληλα τη συνύπαρξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η βιοποικιλότητα βρίσκεται σε ύφεση παγκοσμίως και απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα προστασίας για να διατηρηθούν ανέπαφες οι διεργασίες του οικοσυστήματος και να διασφαλιστεί η  ανθρώπινη επιβίωση. Ένας από τους κύριους στόχους του έργου «LIFE Bear Smart Corridors» είναι η διασφάλιση της λειτουργικότητας των σημαντικών διαδρόμων κίνησης των αρκούδων στις περιοχές του έργου. Πρόσφατες γενετικές έρευνες στη χώρα έχουν υποδείξει δύο τέτοιους διαδρόμους που συνδέουν τις αρκούδες από τα Τρίκαλα στο Αμύνταιο και από εκεί ακόμα βορειότερα. Η λειτουργικότητα του διαδρόμου θα αξιολογηθεί μέσω τριών διαφορετικών, αλλά συμπληρωματικών μεθοδολογιών:

  • Γενετική δειγματοληψία και ανάλυση
  • Φωτοπαγίδευση
  • Ανάλυση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το οποίο θα συνδυάζει όλα τα παραπάνω δεδομένα και θα αξιολογεί τη λειτουργικότητα του διαδρόμου.