Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει το έργο LIFE Bear-Smart Corridors

27 Ιουλίου, 2022  |  Uncategorized

Την κάλυψη μέρους των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των εταίρων του έργου LIFE Bear-Smart Corridors (LIFE20 NAT/NL/001107), ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων έργων LIFE 2022. Το LIFE Bear-Smart Corridors στοχεύει στην ενίσχυση των πληθυσμών της Ευρωπαϊκής καφέ αρκούδας στην Κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης … Continued

Νέο έργο LIFE για τη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην Ευρώπη

26 Μαΐου, 2022  |  Uncategorized

Με συντονιστή εταίρο τη Rewilding Europe, 12 εταίροι από την Ιταλία και την Ελλάδα ξεκινούν ένα νέο έργο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, που θα υποστηρίξει τη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην Ευρώπη. Το έργο «LIFE Bear-Smart Corridors» θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτήτων σε διαδρόμους συνύπαρξης με το είδος.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.