Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει το έργο LIFE Bear-Smart Corridors

27 Ιουλίου, 2022

Την κάλυψη μέρους των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των εταίρων του έργου LIFE Bear-Smart Corridors (LIFE20 NAT/NL/001107), ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων έργων LIFE 2022.

Το LIFE Bear-Smart Corridors στοχεύει στην ενίσχυση των πληθυσμών της Ευρωπαϊκής καφέ αρκούδας στην Κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης «διαδρόμων συνύπαρξης». Από πλευράς της Ελλάδας, εταίροι στο έργο LIFE Bear-Smart Corridors είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ & Αρκτούρος, οι τοπικοί φορείς  ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων & Δήμος Αμυνταίου καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η συνδρομή του Πράσινου Ταμείου στην προσπάθεια εξασφάλισης της αναγκαίας συγχρηματοδότησης των Ελλήνων  εταίρων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα.