Τα εργαστήρια «Έξυπνης» Συνύπαρξης με την Αρκούδα χτίζουν τη δέσμευση και προωθούν τη συνύπαρξη στα Κεντρικά Απέννινα

23 Ιουλίου, 2023

Ο στόχος του έργου LIFE Bear-Smart Corridors είναι να ενισχύσει τη συνύπαρξη ανθρώπου-αρκούδας στην Ιταλία, την Ελλάδα και μακρύτερα. Οι δύο πρώτες δημόσιες συναντήσεις του έργου με ικανοποιητική συμμετοχή, στις πόλεις Pettorano sul Gizio και Vastogirardi στο τοπίο των Κεντρικών Απεννίνων, αποδείχθηκαν πολύ θετικά και εκπαιδευτικά γεγονότα.

Ο Antonio Di Croce, διευθυντής του φυσικού καταφυγίου Monte Genzana Alto Gizio, παρουσιάζει τις πιο σημαντικές πτυχές της βιολογίας της αρκούδας στο κοινό του εργαστηρίου στο Pettorano sul Gizio.
Enrica Calò

 

Προώθηση της συνύπαρξης

Σήμερα, με πολλά βασικά ευρωπαϊκά είδη άγριας ζωής να επιστρέφουν – και με  προσπάθειες για την ανάκτηση των πληθυσμών άλλων ειδών – η προώθηση της έννοιας της συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής είναι ολοένα και πιο σημαντική.

Με τον συντονισμό της Rewilding Europe, το έργο LIFE Bear-Smart Corridors αποτελείται από 12 Ιταλούς και Έλληνες εταίρους που εργάζονται για την ενίσχυση των πληθυσμών της καφέ αρκούδας μέσω της ανάπτυξης διαδρόμων συνύπαρξης. Μέσα σε αυτούς τους διαδρόμους, οι οποίοι είναι συνήθως μεγάλης κλίμακας κατοικημένες εκτάσεις γης που συνδέουν πάρκα και άλλες προστατευμένες περιοχές, οι τοπικές κοινότητες μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τις αρκούδες, όπως με το κρισίμως κινδυνεύον είδος της καφέ αρκούδας των Απεννίνων στα κεντρικά Απέννινα της Ευρώπης. Με τη σειρά του, η σταδιακή ανάκαμψη αυτού του εμβληματικού είδους αποφέρει οικονομικά, πολιτιστικά καθώς και οικολογικά οφέλη σε αυξανόμενη κλίμακα.

Ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής

Με στόχο την οικοδόμηση της δέσμευσης και την προώθηση της συνύπαρξης, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες τα πρώτα δημόσια εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου LIFE Bear-Smart Corridors. Ο πρώτος χώρος για τη συνάντηση ήταν η όμορφη πόλη του Pettorano sul Gizio, μια από τις λεγόμενες «Κοινότητες “Έξυπνης” Συνύπαρξης με την Αρκούδα» που αναπτύσσονται από την ομάδα της Rewilding Apennines, μαζί με άλλους τοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα, σε ένα δίκτυο διαδρόμων άγριας ζωής. Τέτοιες κοινότητες χρησιμοποιούν μια σειρά από μέτρα για την προώθηση της συνύπαρξης με την αρκούδα, όπως η εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, η χρήση κάδων ανθεκτικών στις αρκούδες και η αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων.

«Ο πρωταρχικός στόχος είναι να λειτουργήσει ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τη συνύπαρξη ανθρώπου-αρκούδας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων “Έξυπνης” Συνύπαρξης με την Αρκούδα σε όλη την Ευρώπη», εξηγεί η Angela Tavone, η υπεύθυνη επικοινωνίας του Rewilding Apennines. “Επιλέξαμε το Pettorano sul Gizio ως τοποθεσία για την πρώτη συνάντηση επειδή ήταν η πρώτη τέτοια κοινότητα που δημιουργήθηκε στα Κεντρικά Απέννινα το 2015. Κατόπιν γόνιμης συζήτησης, η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία.”

Το κοινό αλληλεπιδρά αφήνοντας τις απόψεις του στους πίνακες, με τη βοήθεια των συντονιστών.
Enrica Calò

 

Ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφικό κάστρο του Pettorano sul Gizio. Περίπου 70 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση – οι περισσότεροι ήταν κάτοικοι της πόλης, αλλά κάποιοι προέρχονταν και από τη γύρω κοιλάδα.

Ο Antonio Di Croce, Διευθυντής του φυσικού καταφυγίου Monte Genzana Alto Gizio, εντός του οποίου βρίσκεται η πόλη Pettorano sul Gizio, μίλησε για τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν οι καφέ Μαρσικανικές αρκούδες στα Κεντρικά Απέννινα και τρόπους να ζήσουν σε αρμονία με αυτά τα μεγάλα αλλά συνήθως ντροπαλά σαρκοφάγα.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Rewilding Apennines χρησιμοποίησε δύο ειδικά σχεδιασμένους πίνακες για να εξηγήσει τα διάφορα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των ζημιών από την αρκούδα, πώς να συμπεριφέρονται όταν συναντούν μια αρκούδα στη φύση και τις διάφορες ενέργειες που κάνουν η ομάδα και οι συνεργάτες για να υποστηρίξουν τη συνύπαρξη.

Μίλησαν επίσης για το πώς θα δημιουργηθούν σύντομα οι λεγόμενες «μονάδες παρέμβασης για την αρκούδα», αποτελούμενες από ανθρώπους που συνδέονται με τοπικούς φορείς και την ίδια την πόλη. Ως μέρος του έργου LIFE Bear-Smart Corridors, πέντε από αυτές τις μονάδες θα δημιουργηθούν σε όλο το τοπίο των Κεντρικών Απεννίνων – θα λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς για τους ντόπιους για να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις αρκούδες και να αναφέρουν συναντήσεις με αρκούδες ή θεάσεις αρκούδων.

 

Κλιμάκωση της έννοιαςΈξυπνηΣυνύπαρξη

 Ένα εξίσου επιτυχημένο δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Vastogirardi, στην περιοχή Alto Molise. Σε μια αίθουσα γεμάτη με περισσότερα από 60 άτομα, η Annette Mertens, η συντονίστρια LIFE του Rewilding Europe, παρουσίασε τους στόχους του έργου, ενώ η Serena Frau του Salviamo l’Orso και η Angela Tavone μίλησαν για τη βιολογία της Μαρσικανικής αρκούδας, την έννοια της Κοινότητας “Έξυπνης” Συνύπαρξης με την Αρκούδα και πώς να μπορεί να δημιουργηθεί μία. Η ιδιαίτερη συμβολή του κτηνιάτρου Δρ. Antonio Liberatore επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ακόμη πιο εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς της αρκούδας.

«Το κοινό ήταν πραγματικά περίεργο και ανοιχτό να μάθει», πρόσθεσε η Tavone για τη δεύτερη εκδήλωση. «Λάβαμε πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης και πολλά θετικά σχόλια».

Το κοινό που παρακολούθησε το εργαστήριο στο Βαστογυράρδι αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίεργο, θέτοντας πολλές ερωτήσεις.
Enrica Calò

 

Θετική ανταπόκριση

 Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού μέρους και των δύο εκδηλώσεων, στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν τρεις πίνακες, σχεδιασμένοι ώστε να τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους για τις αρκούδες. Ο πρώτος πίνακας επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της ζωής σε ένα τοπίο όπου οι αρκούδες είναι παρούσες και πρέπει να προστατεύονται, ο άλλος στο τι θα μπορούσαν να κάνουν άτομα και φορείς για να βελτιώσουν το μέλλον των καφέ Μαρσικανικών αρκούδων και ο τελευταίος πίνακας ζήτησε από τους ανθρώπους να φανταστούν τι μπορεί να γράψει μια εφημερίδα για τα επιτεύγματα της Κοινότητας “Έξυπνης” Συνύπαρξης με την Αρκούδα το 2063.

Με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν κάποιο τοπικό φαγητό που παράγεται από μέλη του Bear Fund Network (τοπικές επιχειρήσεις με βάση τη φύση που εκπαιδεύονται για να γίνουν πρεσβευτές της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας), αυτή η διαδραστική συνεδρία έφερε ενδιαφέροντα και θετικά αποτελέσματα. Μακράν τα πιο κοινά συναισθήματα που δημιουργούνται από τις καφέ αρκούδες του Μαρσικανού ήταν η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός. Οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις αρκούδες στο τοπίο περιελάμβαναν δυσκολίες στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων και την αδιαφορία τους για τη συνύπαρξη ανθρώπου-άγριας ζωής, καθώς και εσφαλμένες πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνύπαρξη διαδίδοντας τη γνώση και τις πληροφορίες που είχαν αποκτήσει από το εργαστήριο μεταξύ φίλων, οικογένειας και άλλων συνεργατών.

«Η διάθεση των συναντήσεων ήταν φιλική και αισιόδοξη και πολλοί κάτοικοι της περιοχής που είχαν ανησυχίες για τις αρκούδες πριν από την εκδήλωση έφυγαν πιο χαρούμενοι και πιο εμπνευσμένοι», λέει η Angela Tavone. “Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δέκα τέτοιες συναντήσεις στο τοπίο των Κεντρικών Απεννίνων ως μέρος της πρωτοβουλίας LIFE Bear-Smart Corridors, επομένως θα αξιοποιήσουμε σωστά τους ειδικά σχεδιασμένους πίνακες. Με βάση το αποτέλεσμα στο Pettorano sul Gizio και το Vastogirardi, είμαι βέβαιος ότι αυτά τα γεγονότα θα αυξήσουν την αποδοχή του τοπίου.”

Οι συντονιστές εμπλέκουν τους συμμετέχοντες μέσω της χρήσης ειδικά σχεδιασμένων πινάκων για να αναδείξουν συναισθήματα και απόψεις σχετικά με το θέμα της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας.
Enrica Calò