Συνεργάτες

Συνεργάτες

Rewilding Europe – Συντονιστής Δικαιούχος

Η Rewilding Europe θέλει να αναδείξει τα οφέλη της πιο άγριας φύσης μέσω της αποκατάστασης της άγριας ζωής & φύσης (rewilding) σε ποικίλα ευρωπαϊκά τοπία και να εμπνεύσει άλλους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην διαδικασία της αποκατάστασης της άγριας ζωής & φύσης, παρέχοντας μέσα και τεχνογνωσία. Η Rewilding Europe παρουσιάζει ένα όραμα στο οποίο η άγρια ​​φύση εκτιμάται και αντιμετωπίζεται ως βασικό στοιχείο μιας ευημερούσας και υγιούς κοινωνίας, με πολύ περισσότερο χώρο για την άγρια ​​ζωή και τις φυσικές διαδικασίες. Επαναφέροντας την ποικιλία της άγριας ζωής, η πρωτοβουλία διερευνά νέους τρόπους ώστε οι άνθρωποι να κερδίζουν δίκαια τα προς το ζην από τη χρήση της άγριας ​​φύσης.

Η Rewilding Europe προτείνει ένα νέο όραμα διατήρησης της άγριας ζωής για την Ευρώπη, με βασικά στοιχεία την άγρια ​​φύση και τις φυσικές διεργασίες, και όπου η αποκατάσταση της άγριας ζωής & φύσης (rewilding)  εφαρμόζεται σε κάθε τύπο τοπίου ή επίπεδο προστασίας. Η πρωτοβουλία βλέπει την άγρια ​​φύση ως κάτι που είναι πλήρως ικανό να φροντίσει τον εαυτό του. Αυτή η ιδέα θα πρέπει να γίνει η κύρια αρχή διαχείρισης για πολλές από τις φυσικές περιοχές της Ευρώπης στο μέλλον. H Rewilding Europe είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με δυναμικό από 13 ευρωπαϊκές χώρες.

Rewilding Apennines

Η Rewilding Apennines επιδιώκει να αναπτύξει το τοπίο αποκατάστασης της άγριας ζωής & φύσης (rewilding)  των Κεντρικών Απεννίνων ως ένα πιο άγριο μέρος προς όφελος της φύσης και των ανθρώπων. Ο εξαιρετικός βιολογικός και φυσικός πλούτος της περιοχής προσφέρει την ευκαιρία να αντιμετωπιστεί η ερήμωση της υπαίθρου με τη δημιουργία επιχειρήσεων που συνδέονται με ένα πιο άγριο μετα-αγροτικό τοπίο.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, η Rewilding Apennines έχει συνεργαστεί στενά με τοπικούς συνεργάτες για τη βελτίωση της αποκατάστασης των οικοτόπων και της άγριας ζωής σε διαδρόμους που συνδέουν τις κύριες προστατευόμενες περιοχές. Μια αξιοσημείωτη επιτυχία, που επαίνεσε η International Association for Bear Research and Management, είναι το πιλοτικό πρόγραμμα «Bear Smart Community Genzana» που συντονίζει η οργάνωση Salviamo l’Orso από το 2015 και υλοποιείται από κοινού με τοπικούς φορείς και συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Rewilding Apennines. Αν και σχετικά μικρής κλίμακας, οι αρχικές ενέργειες είναι θετικές με 100% μείωση των ζημιών από αρκούδα το 2020, από την ανάπτυξή της το 2014. Από το 2015, η Rewilding Apennines και η οργάνωση  Salviamo l’Orso έχουν φιλοξενήσει 110 εθελοντές από το εξωτερικό και άλλες περιοχές της Ιταλίας, οι οποίοι ενίσχυσαν το εργαζόμενο δυναμικό της Rewilding Apennines και μια ομάδα τοπικών εθελοντών. Αυτή η μετακίνηση ανθρώπων έχει δημιουργήσει ισχυρό αντίκτυπο τόσο στη διατήρηση της φύσης όσο και στις τοπικές κοινότητες.

Εθνικό Πάρκο Abruzzo, Lazio e Molise

Το Εθνικό Πάρκο Abruzzo, Lazio και Molise είναι ένα από τα παλαιότερα πάρκα της Ιταλίας και ιδρύθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία το 1922 με στόχο τη διαφύλαξη δύο ενδημικών ειδών των Κεντρικών Απεννίνων που τότε είχαν σχεδόν εξαφανιστεί: τον αίγαγρο των Απεννίνων και τη Μαρσικανική καφέ αρκούδα. Ως θεσμός αναγνωρίστηκε από το εθνικό δίκαιο το 1923.

Το ΕΠ Abruzzo ασχολείται με την φύλαξη, την εκπαίδευση, την προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη διαχείριση της πανίδας, της χλωρίδας και των δασών. Η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει περίπου 50.500 εκτάρια, με μια συνεχόμενη έκταση περίπου 77.500 εκταρίων. Το ΕΠ Abruzzo έλαβε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Προστατευόμενων Περιοχών για πρώτη φορά το 1968, το οποίο τότε ανανεωνόταν πάντα.

Αυτό το πάρκο είναι μέρος ενός διακρατικού Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χάρη στα 5 αρχαία δάση οξιάς. Είναι επίσης μέρος της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον Αειφόρο Τουρισμό.

Το ΕΠ Abruzzo είναι μια τοποθεσία προέλευσης του πληθυσμού της καφέ Μαρσικανικής αρκούδας και έχει πραγματοποιήσει πολλά έργα LIFE και άλλες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση του είδους.

Περιβαλλοντική οργάνωση Salviamo l’Orso

Η Salviamo l’Orso είναι μία οργάνωση εθελοντών που πραγματοποιεί συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία της καφέ Μαρσικανικής αρκούδας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινή γνώμη που ενδιαφέρεται για τα θέματα διατήρησης της αρκούδας. Η οργάνωση σκοπεύει να πιέσει τους περιφερειακούς και εθνικούς θεσμούς να δράσουν με περισσότερο θάρρος και αποφασιστικότητα υπέρ του πληθυσμού της αρκούδας.

Η Salviamo l’Orso δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 από πέντε ιδρυτές, που του συνδέει το πάθος για τη φύση και τη διατήρηση της αρκούδας και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 300 μέλη. Αυτοί οι άνθρωποι μαζεύτηκαν λόγω της επισφαλούς κατάστασης διατήρησης της καφέ Μαρσικανικής αρκούδας στα Κεντρικά Απέννινα ώστε να προσπαθήσουν να την αλλάξουν. Εκτός από τους λάτρεις του είδους, η οργάνωση μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για επαγγελματίες, όπως δασοφύλακες, βιολόγους, κτηνιάτρους και ζωολόγους.

Ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς τους επικεντρώνεται στην προώθηση της συνύπαρξης και στον μετριασμό των συγκρούσεων μεταξύ των ντόπιων και της άγριας ζωής. Εργάζονται όλο το χρόνο στο πεδίο με εθελοντές, πολλοί από τους οποίους είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι βιολογίας ή παρόμοιων πεδίων.

Εθνικό Πάρκο Gran Sasso & Monti della Laga

Το Εθνικό Πάρκο Gran Sasso & Monti della Laga είναι ένας δημόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την προστασία και τη διατήρηση μιας περιοχής που εκτείνεται σε τρεις περιοχές των Απεννίνων: το Abruzzo, το Lazio και το Marche. Υλοποιεί τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, στο οποίο υπάγεται.

Η Αρχή του Εθνικού Πάρκου διαχειρίζεται τις δράσεις διατήρησης, διαχείρισης και προστασίας της χλωρίδας και πανίδας, προωθεί και συντονίζει την επιστημονική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις για την περιβαλλοντική ενίσχυση καθώς και προγράμματα ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τοπικά σχολεία. Ανάμεσα στις δράσεις της είναι και η ανάδειξη της τοπικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο Πάρκο, υπήρξαν ενδείξεις για την παρουσία τουλάχιστον μίας καφέ αρκούδας, κάτι που αποτελεί σημαντικό δείκτη ότι η περιοχή είναι σημαντική για την επέκταση του είδους.

 

Περιφερειακό Πάρκο Sirente Velino

Το Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο Sirente Velino, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά πάρκα της Ιταλίας, το ένα και μοναδικό περιφερειακό πάρκο στο Abruzzo, ιδρύθηκε το 1989 με στόχο τη διαφύλαξη των περιβαλλοντικών αξιών, καθώς και την παράδοση στις μελλοντικές γενιές πολιτιστικών στοιχείων και τα αποτυπώματα του ιστορικού & αρχιτεκτονικού πλούτου που κληρονομήθηκε από το παρελθόν.

Το Πάρκο είναι ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο που εναλλάσσει ήρεμα και βραχώδη τοπία: ιδανικά ενδιαιτήματα για την πιο ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα της Κεντρικής Ιταλίας. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ιστορίας, αφού τα χωριά του διατηρούν ναούς, κάστρα, πύργους και μεσαιωνικές μαρτυρίες που περιβάλλονται από μια εξαιρετική φύση.

Εδώ σώζεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα οικοσυστήματα των κεντρικών Απεννίνων όπου η χλωρίδα, η χλωρίδα και η πανίδα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο Sirente Velino έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα Life-Nature για την προστασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν στην επικράτειά του.

Καταφύγιο Monte Genzana Alto Gizio

Ιδρύθηκε το 1996 για την προστασία μιας περιοχής μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος μεταξύ του Εθνικού Πάρκου Abruzzo, Lazio και Molise και του Εθνικού Πάρκου Majella. Με τα 3.164 στρέμματά του, είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο στην περιοχή του Abruzzo και το μόνο που περιλαμβάνει μέσα του ένα κατοικημένο ιστορικό κέντρο, αυτό του Pettorano sul Gizio.

Η περιοχή είναι σε μεγάλο υψόμετρο διασχίζοντας πολλά υποβλητικά τοπία, μεταξύ του ποταμού Gizio στα  600μ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και της κορυφής του βουνού Genzana στα 2.170 μ, και προσφέρει μεγάλη ποικιλία οικοτόπων και υψηλή βιοποικιλότητα ειδών χλωρίδας. Η σταθερή παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων ειδών μείζονος σημασίας διατήρησης, όπως ο λύκος και η καφέ Μαρσικανική αρκούδα, επιβεβαιώνει ότι το Καταφύγιο αντιπροσωπεύει έναν κρίσιμο κόμβο στο οικολογικό δίκτυο της βιοποικιλότητας των Απεννίνων. Εκτός από αυτά τα «εμβληματικά» είδη, αντιπροσωπεύεται επίσης από άλλα είδη που προστατεύονται από εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.

Η περιοχή του Καταφυγίου Monte Genzana Alto Gizio, που ιδρύθηκε μεταξύ του Pettorano sul Gizio και της Rocca Pia, είναι επίσης η πρώτη Κοινότητα Έξυπνης Συνύπαρξης με την Αρκούδων που έχει ιδρυθεί.

Δήμος Pettorano sul Gizio

Ο δήμος Pettorano sul Gizio είναι μια ιταλική κοινότητα 1.344 κατοίκων, στην επαρχία L’Aquila στο Abruzzo. Η προέλευση της σημερινής πόλης Pettorano sul Gizio χρονολογείται από τους μεσαιωνικούς χρόνους, αλλά η γύρω περιοχή και τα υψώματα κοντά στο χωριό είχαν ανθρώπινη παρουσία ήδη από την Παλαιολιθική Εποχή. Ο αμυντικός χαρακτήρας του χωριού μαρτυρείται από την παρουσία του Κάστρου Cantelmo και από τα ερείπια των τειχών της πόλης. Τα άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ιστορικό κέντρο είναι οι πέντε πύλες πρόσβασης, τα παλάτια των ευγενών και το Παλάτι του Δούκα, σημερινή έδρα του Δημαρχείου και της προστατευόμενης περιοχής.

Ενταγμένο στο δίκτυο των πιο όμορφων χωριών της Ιταλίας και περιτριγυρισμένο σήμερα από μια άγρια φύση, αποτελεί τέλειο παράδειγμα συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου, με τον πολιτισμό και τις παραδοσιακές του δραστηριότητες.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη, διατήρηση και διαχείριση μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα, τη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η οργάνωση υποστηρίζει επίσης τη θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών και Οικολογικών Δικτύων, με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα.

Εξίσου σημαντική στο έργο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ είναι η συνύπαρξη της άγριας ζωής με τον άνθρωπο. Μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ καλεί τους πολίτες να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση των μεγάλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας.

 

 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1992. Είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με στόχο τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης ξεκίνησαν με την καφέ αρκούδα (Ursus arctos) ως κύριο σημείο εστίασης, καθώς η μελέτη αυτού του είδους προσφέρει τη δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα διαχείρισης των ορεινών δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Από το 1996, οι δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ επεκτάθηκαν για να συμπεριλάβουν και άλλα είδη άγριας ζωής (π.χ. λύκος, αγριόγιδο, βίδρα) και δράσεις διατήρησης για συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων (κυρίως δάσος και βουνό), καθώς και περιοχές που έχουν προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών “NATURA 2000”.

Κύριοι στόχοι του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ μέχρι σήμερα είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, η ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για την αποτελεσματικότερη προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 37 Τμήματα και 8 σχολές είναι ένα Πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Το ΠΘ παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και πολυάριθμα καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 

ΚΕΝΑΚΑΠ Αναπτυξιακή Τρικάλων

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων στην Ελλάδα, ασκώντας τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τα όργανα σχεδιασμού και ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Δήμος Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η έκτασή του ανέρχεται σε 589 km2 με πληθυσμό 16.973 κατοίκους. Η περιοχή του Αμυνταίου είναι πλούσια σε φυσικό πλούτο, με τα όριά της να σχηματίζονται από τέσσερις σημαντικές λίμνες: τη Χειμαδίτιδα, τη Ζάζαρη, τη λίμνη Πετρών και τη Βεγορίτιδα. Στη λεκάνη του Αμυνταίου βρίσκονται τέσσερις τοποθεσίες «Natura 2000», πλούσιες σε τύπους οικοτόπων και άγριας ζωής. Ένα από τα πιο όμορφα και σημαντικά μέρη αυτής της περιοχής είναι ο βιότοπος της καφέ αρκούδας. Ο Δήμος Αμυνταίου είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση αυτών των τόπων.